top of page

PAR: Periodieke Automatische Aanvulling

Periodic Automatic Replenishment (PAR) is een logistiek systeem dat het proces van voorraadaanvulling automatiseert. In PAR worden voorraadniveaus automatisch beoordeeld en aangevuld met vooraf bepaalde intervallen op basis van het gemiddelde gebruik of verkooppercentage van een product. Het doel van PAR is ervoor te zorgen dat voorraadniveaus optimaal blijven om aan de vraag te voldoen zonder overtollige voorraad of stockouts te creëren.

PAR heeft een aantal voordelen voor logistiek en voorraadbeheer. Het kan bijvoorbeeld helpen om de hoeveelheid handwerk die nodig is om voorraad te beheren te verminderen, het risico op voorraadtekorten of overbevoorrading te verminderen en de nauwkeurigheid van prognoses en vraagplanning te verbeteren.

Er zijn echter ook enkele nadelen aan het gebruik van een PAR-systeem. Deze omvatten:

  • Gebrek aan flexibiliteit: PAR-systemen zijn gebaseerd op vooraf bepaalde intervallen, die inflexibel kunnen zijn en veranderingen in de vraag of verstoringen in de toeleveringsketen mogelijk niet weerspiegelen.

  • Onnauwkeurige prognoses: PAR-systemen vertrouwen op nauwkeurige verkoop- of gebruiksgegevens om voorraadbehoeften te voorspellen, maar onnauwkeurige of onvolledige gegevens kunnen leiden tot over- of onderbestelling.

  • Verhoogde transportkosten: Door te vertrouwen op vooraf bepaalde intervallen, kunnen PAR-systemen leiden tot overtollige voorraad, waardoor transportkosten zoals opslag, handling en verzekering toenemen.

  • Verhoogd risico op veroudering: als de vraag naar een product verandert, kunnen PAR-systemen leiden tot overtollige voorraad die verouderd of verouderd raakt, wat kan leiden tot verloren inkomsten en meer verspilling.

  • Gebrek aan menselijk toezicht: PAR-systemen zijn afhankelijk van geautomatiseerde processen, die kwetsbaar kunnen zijn voor fouten of storingen. Zonder menselijk toezicht kunnen deze fouten onopgemerkt blijven en leiden tot onnauwkeurige voorraadniveaus.

 

PAR in de Zorg

Het PAR-systeem werkt gebrekkig in ziekenhuisomgevingen. Het vereist veel arbeid. Bovendien is het een uitdaging om een nauwkeurig model te maken van de productstroom van het ziekenhuis, omdat het grafisch raden van de tellingen onnauwkeurig is. Overbevoorrading of misgrijpen is hiervan het gevolg.


Men moet ofwel gewoon dingen van andere eenheden nemen als ze niet op voorraad zijn, wat het moeilijk maakt om de uitgaven van de eenheid in evenwicht te brengen en voorspelbare gebruikspatronen te voorspellen. Als alternatief moet de centrale levering handmatige aanvragen ontvangen. Het kost veel tijd omdat de arts het artikel moet aanvragen, de bedienden moeten samenwerken om aan het verzoek te voldoen en de centrale levering een enkel artikel moet leveren buiten de vastgestelde bezemuren.

In veel voorraadkamers wordt een PAR-systeem niet eens toegepast. 

bottom of page